ประชุมกลุ่มโรงเรียนผู้รับผิดชอบฐาน กลุ่มนักเรียนโรงเรียนผู้เข้าศึกษาฐานเรียนรู้ กิจกรรมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุม กลุ่มโรงเรียนผู้รับผิดชอบฐาน กลุ่มนักเรียนโรงเรียนผู้เข้าศึกษาฐานเรียนรู้กิจกรรมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเข้าหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย