พิธีเปิดโครงการเปิดกว้างเส้นทางสู่อาชีพ สร้างรายได้ “งานมหกรรมศาสตร์ศิลป์ถิ่นศรีสำโรงสู่สากล”

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเปิดกว้างเส้นทางสู่อาชีพ สร้างรายได้ “งานมหกรรมศาสตร์ศิลป์ถิ่นศรีสำโรงสู่สากล” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธี ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง