งาน “ครบรอบ 65 ปี โรงเรียนศรีนคร”

   นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา “ครบรอบ 65 ปี โรงเรียนศรีนคร” เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนศรีนคร พร้อมด้วยบุคลากร    สพม.สุโขทัยเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมศรีนคร โรงเรียนศรีนคร