สพม.สุโขทัย ลงพื้นที่โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายปวีณ ไชยวงค์วิลานนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานให้คำปรึกษาแนวทางการปฏิบัติงานสถานศึกษาปลอดภัย และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์