ประชุมคณะกรรมการประจำฐานการเรียนรู้ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ครั้งที่ 1/2565

   นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำฐานการเรียนรู้ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการประจำฐานการเรียนรู้ฯ และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย