สพม.สุโขทัย ร่วมแสดงความยินดี

   นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการ สพม.สุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพม.สุโขทัย พร้อมด้วย นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการ สพม.สุโขทัย และบุคลากร สพม.สุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นางวราภรณ์ เอมเปีย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางอภิรัชฎ์ มหาปัญญาวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด (ลาออกจากราชการ) ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย