ผอ.สพม.สุโขทัย ร่วมจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล สพฐ.

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. ถึง 1 ธ.ค. 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร