โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้บุคลากรทางการศึกษาด้านความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ และสร้างสัมพันธ์สามัคคีบุคลากร

   นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการ สพม.สุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพม.สุโขทัย  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้บุคลากรทางการศึกษาด้านความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ และสร้างสัมพันธ์สามัคคีบุคลากร โดยมี นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการ สพม.สุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากร สพม.สุโขทัย เข้าร่วมโครงการฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย