ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 11/2565

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้  นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม