สัมมนา เรื่อง “การกระจายอำนาจกับการมีส่วนร่วมพัฒนาบ้านเมือง” จัดโดย คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นสัมมนา เรื่อง “การกระจายอำนาจกับการมีส่วนร่วมพัฒนาบ้านเมือง” และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การกระจายอำนาจกับการมีส่วนร่วมพัฒนาบ้านเมือง” จัดโดย คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมี ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริรองประธานคณะกรรมาธิการฯ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมบ้านหมอรีสอร์ท อ.เมือง จ.สุโขทัย