ประชุมคณะทำงานกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการย้ายช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการย้ายช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 2 โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร