ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบหลักสูตรประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัย ด้วยการจัดกิจกรรมรูปแบบ Active Learning ครั้งที่ 1/2565

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบหลักสูตรประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัย ด้วยการจัดกิจกรรมรูปแบบ Active Learning ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยและคณะทำงานจัดทำกรอบหลักสูตรประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย