พิธีเปิดโครงการ คนสุโขทัยรวมใจรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมืองจังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. 2566

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ คนสุโขทัยรวมใจรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองจังหวัดสุโขทัย ประจำปี  พ.ศ. 2566 พร้อมกล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย บุคลากร สพม.สุโขทัย เข้าร่วมพิธี โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนศรีนคร