สพม.สุโขทัย ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่ครอบครัวของนักเรียนผู้เสียชีวิต พร้อมมอบพวงหรีดแสดงความเสียใจ

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่ครอบครัวของ เด็กชายณัฐพนธ์ มั่นเหมาะ นักเรียนระดับชั้น ม.2/3   โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากโรคประจำตัว พร้อมมอบพวงหรีดแสดงความเสียใจและมอบเงินกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพม.สุโขทัย แก่ครอบครัวของนักเรียนผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ