ผอ.สพม.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนเมืองด้งวิทยา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน การนำนโยบายไปปฏิบัติและรับรู้สภาพปัญหา เพื่อติดตามช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา