ผอ.สพม.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนท่าชัยวิทยา

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน การนำนโยบายไปปฏิบัติและรับรู้สภาพปัญหา เพื่อติดตามช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนท่าชัยวิทยา