พิธีพระราชทานเพลิงศพ

   นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) นายเทียน ส้มซ่า บิดาของ นายอิศราวุฒ ส้มซ่า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ เมรุวัดคุ้งยาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย