ประชุมกำหนดแนวทางดำเนินการบูรณาการสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงข่ายคุ้มครองทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ปี 2565ประชุมกำหนดแนวทางดำเนินการบูรณาการสนับสนุนเพื่อพัฒนา

   นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมกำหนดแนวทางดำเนินการบูรณาการสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงข่ายคุ้มครองทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ปี 2565 โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม บ้านหมอ รีสอร์ท ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย