พุธเช้า…ข่าว สพฐ.

   บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้ารับฟังรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” เพื่อรับทราบนโยบายผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การปฏิบัติในการขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ ผ่าน Video Conference