สพม.สุโขทัย บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จังหวัดสุโขทัย

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้ และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จังหวัดสุโขทัยจำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นางสาวดวงใจ จันมา วิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  2.นางสาวฐณิชชญาณ์ ปองผดุง วิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย