สพม.สุโขทัย ยินดีต้อนรับ

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย  นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการกลุ่มร่วมให้การต้อนรับ นางยุพิน ทับจาก เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน และ นายสมพร ชุมแพชร์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย