สพม.สุโขทัย รับมอบเกียรติบัตรการรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทย

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้ารับเกียรติบัตร “ส่งเสริม อัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทย เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย” ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ณ ลานจำลองวิถีชีวิต หมู่บ้านวิถีไทย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย