การประชุม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 1/2565

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  คณะผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมดาวนภา โรงเรียนอุดมดรุณี