พุธเช้า…ข่าว สพฐ.

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมรับฟังรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”และร่วมประชุมข้อราชการที่เกี่ยวข้องจากการรับฟังรายการพุธเช้า…ข่าว สพฐ. สู่การปฏิบัติ ผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย