สพม.สุโขทัย ยินดีต้อนรับ

   นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากร สพม.สุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับ  นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย