ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่ไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน เข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและพิธีลอยพระประทีปพระราชทาน

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้  นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่ไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทานเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและพิธีลอยพระประทีปพระราชทาน เพื่อพิจารณาแนวทางและการจัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย