โครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน.) ค่าย 1 สาขาเคมี ประจำปีการศึกษา 2565

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในการเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา   ณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ค่าย 1 สาขาเคมี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9-25 ตุลาคม 2565 ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม