แสดงความยินดี

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้  นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากร สพม.สุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.เกียรติชัย สังข์จันทร์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา