ประชุมคณะกรรมการพิจารณา “ครูดีในดวงใจ”

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา “ครูดีในดวงใจ” โดยมีคณะกรรมการพิจารณา “ครูดีในดวงใจ”  เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย