พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดสุโขทัย

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย