สพม.สุโขทัย ประเมินประวัติและผลงาน และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัด สพม.สุโขทัย

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประเมินประวัติและผลงาน และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตราและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (โดยวิธีการสัมภาษณ์) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย