สพม.สุโขทัย ประเมินประวัติและผลงาน และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกชีววิทยา สังกัด สพม.สุโขทัย

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประเมินประวัติและผลงาน และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (โดยวิธีการสัมภาษณ์) ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย