การบรรยายเรื่อง “โรคจิตเวชที่ควรรู้และแนวทางการช่วยเหลือในสถานศึกษา”

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “โรคจิตเวชที่ควรรู้และแนวทางการช่วยเหลือในสถานศึกษา” โดยมีนักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ หอประชุมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2