สพม.สุโขทัย รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพม.สุโขทัย

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา / โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 และวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รวม 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565   ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย