การประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM)

   นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2566  ดำเนินการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM) โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์   ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์