การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคลและเกณฑ์การตัดสิน การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

   นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมเป็นคณะทำงานตามคำสั่ง สพฐ. ที่ 1522/2565 โดยมี นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพร.สพฐ เป็นประธานในพิธี มีผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคลและนิติการ ทีมงาน สพร.สพฐ. และคณะทำงานร่วมกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคลและเกณฑ์  การตัดสินการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร