สพม.สุโขทัย บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

   นายมนตรี คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวกชกร พรมเพชร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย