สพม.สุโขทัย ยินดีต้อนรับ

   นายมนตรี คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากร สพม.สุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวสุวนี เมฆพัฒน์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพม.สุโขทัย ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย