สพม.สุโขทัย ช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในภาวะยากลำบาก

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมจากการรายงานของทางโรงเรียน พบว่า น.ส.จันทิมา บุญเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 35/16 หมู่ 5 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย เป็นเด็กขยัน กตัญญู ผลการเรียนดี อาศัยอยู่กับพ่อ แม่และน้องชาย อายุ 7 ขวบ พ่อแม่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ยาสูบ ปีละครั้ง และรับจ้างทั่วไป   นักเรียนดังกล่าว ได้ใช้เวลาหลังเลิกเรียนและช่วงวันหยุดไปทำงานเสิร์ฟในร้านหมูกระทะ เพื่อหาเงินช่วยลดภาระแม่และพ่อที่ป่วยหลายโรครุมเร้าจนทำงานหนักไม่ได้  โดยได้มอบทุนการศึกษาพร้อมถุงยังชีพเพื่อใช้ในความจำเป็นต่อไป