สพม.สุโขทัย แสดงความยินดี

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2565