สพม.สุโขทัย ยินดีต้อนรับ

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากร สพม.สุโขทัย ให้การต้อนรับ นางสาวชริน  เขียวสีทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ สพม.สุโขทัย