สพม.สุโขทัย ร่วมแสดงความยินดี

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าแสดงความยินดีกับ ดร.อนันต์ พันนึก เนื่องในโอกาส   ได้เข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.ค.ศ. อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน