สพม.สุโขทัย ร่วมแสดงความยินดี

  นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ เนื่องในโอกาสได้เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน