สพม.สุโขทัย ร่วมแสดงความยินดี

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากร สพม.สุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน