สพม.สุโขทัย แสดงความยินดี

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากร สพม.สุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลศรี ยี่สุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย