สพม.สุโขทัย ยินดีต้อนรับ

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากร สพม.สุโขทัย ให้การต้อนรับ  นางกมลพิสุทธิ์ ศิลปะชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ สพม.สุโขทัย  ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย