สพม.สุโขทัย ร่วมแสดงความยินดี

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ชัชวาลย์ อ่ำเทศ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ณ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม