สพม.สุโขทัย ร่วมแสดงความยินดี

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.อนุชิต กมล เนื่องในโอกาส  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร ณ โรงเรียนศรีนคร