สพม.สุโขทัย ศึกษาดูงาน ณ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางวราภรณ์ เอมเปีย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร สพม.สุโขทัย เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะการปฏิบัติงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการบริหารการจัดการศึกษา พร้อมส่งบุคลากร สพม.สุโขทัย เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ณ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์