กิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565  พร้อมด้วยบุคลากร สพม.สุโขทัย ทุกคน  ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565  26 June, International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และกล่าวคำปฏิบญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด   สวมเสื้อสีขาวเพื่อแสดงออกสัญลักษณ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก  พร้อมได้เชิญชวนให้ผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดนจนนักเรียน ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมสร้างการรับรู้ในสถานศึกษาต่อไปด้วย